Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir

//Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir

1908 Jön Türk Devrimi’yle birlikte özgürlükten eşitliğe, uluslaşmadan laikliğe, gündemdeki tüm temel dönüşümler bir anlamda kadına odaklanmıştı. Geçmişte kadın “aile”nin bir parçasıydı; ayrı bir kimliği yoktu. Oysa Meşrutiyet söylemiyle kadın bireyselleşiyor, bedenini algılıyor, kendine özgü kimlik kazanıyordu. Cihan Harbi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadını daha bir görünür kıldı. Yoksulluk ile özgürlük atbaşı gitti. Mütareke’yle birlikte geçmişin hiyerarşik yapıları kısmen çöktü; özel yaşam alanı köklü dönüşümlere uğradı. Artık, geleneksel aile ilişkileri “özgür kadın” karşısında yetersiz kalıyordu. Cumhuriyet, ulus-devlet inşa sürecinde “asrî kadın”dan yeni görevler beklerken onu aynı zamanda zapturapt altına aldı. Son kertede Cumhuriyet, biyolojik kimliğini koruyarak kadına yurttaş kimliği kazandırdı.

Kadının 1930’lu yıllarda seçme-seçilme hakkını elde edişi dış dünyada yankı uyandırmakta gecikmedi. Nitekim 1935 Uluslararası Kadınlar Kongresi’nin Türkiye’de toplanmasının temel gerekçesi buydu. Ancak Anglosakson çevrelerin etkin olduğu kongre Ankara’yı kaygılandırmış, vurgulanan barış söylemi Almanya ve İtalya karşısında iktidarı güç durumda bırakmıştı. Bundan böyle Türkiye’de ilk feminist dalga son buluyor, kadın hareketi otuz yıllık bir uykuya yatıyordu.

Zafer Toprak, Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm adlı kitabında özgün kaynaklardan yola çıkarak 20. yüzyılın ilk yarısında ülkede toplumsal dönüşümün ana eksenini oluşturan kadının özgürlük mücadelesini ve kazanımlarını anlatıyor.

Hazırlayan
Tuğba Yıldırım

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) – Zafer Toprak e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T18:49:40+00:00 Aralık 29th, 2017|Sosyoloji|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment