Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir

//Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir

Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir

Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir

Tarihsizliği ifade eden “çağdaş sanat”ın ne anlama geldiği konusunda tarihçiler yıllardır tartışıyor. Şimdilik “çağdaş sanat”ın, modern sanatın sonuna işaret eden bir kavram olduğu üzerinde uzlaşılmış gibi. Bir de bu kavramın, şimdiki zamanda olup biten bir hadise yerine, bir döneme karşılık geldiği ve bu dönemin de küresellik olduğu konularında herkes hemfikir. Çağdaş döneminde sanat, iletişime ve finansa evrilerek
modernizme ve avangarda son veriyor; hatta modernizm pastişi olarak tanımlanan postmodernizme de. Zamanımızda sanatın gösterdiği bir hakikat var, o da piyasa. Yani bir anlamda “çağdaş sanat” sanatın sonunun sanatı. Ama bir ihtimal, bize yeni yeni hakikatler, kehanetler ifade edecek bambaşka bir başlangıcın sanatı. İşte bu ihtimal, çağdaş sanat üzerine tartışmalarda, onu yalnızca hegemonik bir teslimiyet ortamı gibi görülmekten kurtararak, çağdaş bir eleştirelliğin, siyasallığın arayışına dönüştürüyor. Giorgio Agamben’in belirttiği gibi, belki de “çağdaşlık” demek eleştirellik demektir.
Çağdaş Sanat Nedir? hem çağdaş sanat hem de “çağdaşlık” konularında süregelen tartışmalara bir sunuş. O nedenle, bu konuları özgül sorunsallar ve örneklerle değil de, ontolojik ve semantik bağlamda inceleyen metinlere ağırlık veriyor.

Editör
Ali Artun
Nursu Örge

Kapak Tasarım
Özlem Özkal
Suat Aysu

Düzelti – Redaksiyon
Asude Ekinci

Hazırlayan
Elçin Gen

Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Çağdaş Sanat Nedir? – Kolektif e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T19:28:56+00:00 Ocak 11th, 2018|Sanat|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment