Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir

//Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir

Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir

Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir

Necmettin Erbakan, 1970’li yılların başından itibaren Türkiye’de siyasal hayatın yapısı ve işleyişinde, devlet-toplum ilişkilerinde, iç ve dış politikanın yeniden şekillenmesinde ortaya koyduğu fikir ve uygulamalarla siyaset alanına damga vurmuş bir liderdir. Nitekim bugün için Türkiye’de iç ve dış politikada belli ölçüde Erbakan’ın ortaya koyduğu ilke ve değerlerin izlerini taşıyan bir siyasal perspektif işlerlik kazanmış durumdadır. Bu çalışma, Türk siyasal hayatına etkileri bakımından Necmettin Erbakan’ı incelemektedir. Türkiye’de gerek aydınların gerekse bilim insanlarının Necmettin Erbakan ve Millî Görüş düşüncesine mesafeli durmaları ve konuyu bilimsel bir temelde ele alma gereği duymamaları, aslında ciddi bir eksiklik olmuştur. Akademisyen Işıl Arpacı, herkesin görmezden geldiği, araştırma ve inceleme gereği duymadığı Necmettin Erbakan ve Millî Görüş düşüncesini büyük bir titizlikle ele almıştır. Ortaya çıkan bu çalışma, Türk siyasal hayatının belli bir dönemini ve siyasal hayat üzerinde ciddi etkiler oluşturmuş siyasi bir lideri bilimsel temelde ele alan ilk ve tek çalışmadır.

Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Türk Siyasetinde Erbakan – Işıl Arpacı e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T20:07:35+00:00 Aralık 28th, 2017|Politika Siyaset|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment