Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir

//Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir

Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir

Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir

Kur’an’da, açık anlatım ve tasvirlerle rüya olgusuna yer verilmesi, Müslümanlara insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan rüyalarla gerçekçi ve sağlıklı ilişki kurma konusunda rehberlik etmiştir. Gerek Kur’an’da gerekse onun açılımı mahiyetindeki hadislerde rüya konusundaki veriler daha ilk çağlardan itibaren İslâmî disiplinlerde tefsir, hadis, felsefe, tasavvuf- ciddi verilerden oluşan önemli bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Bu araştırmada; hem Kur’an hem de onun birinci dereceden tefsir kaynağı olan hadis verilerinden hareketle Kur’an’ın, geniş anlamda İslâm’ın rüya fenomeni hakkındaki bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine araştırmada, İslâm felsefesinin ve tasavvuf disiplininin rüyalar ve onların yorumları hakkındaki görüşleri ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Rüyalar ve Yorumları – Abdurrahman Kasapoğlu e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T20:16:23+00:00 Ocak 10th, 2018|İnanç Kitapları Mitolojiler|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment