Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir

//Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir

Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir

Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir

Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher’in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı’da, gerekse Doğu’da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde tesirini göstermiştir. Özellikle hadis alanında yapılan çalışmalarda onun ileri sürdüğü tezlerin etkisi günümüze kadar devam etmiş ve bu etki Batı dünyasında oluşan paradigmanın şekillenmesine büyük oranda etkili olmuştur. Goldziher’i anlamadan, müsteşriklerin hadis ilmine yönelik ortaya koydukları çalışmaları tam olarak analiz etmek pek mümkün görünmemektedir.

Goldziher, önceleri Yahudilikte reform yapmak istemiş ve bu doğrultuda çalışmalar ortaya koyarak, daha çocuk denebilecek kadar küçük yaşlardan itibaren eserler yazmaya başlamıştır. Ancak burada görüşlerini uygulayabileceği özgür bir ortam bulamadığı için İslâm’a yönelmiştir. Zira ona göre İslâmiyet, Yahudiliğin gelişmiş bir üst versiyonudur ve bu din içindeki dinamizmi hala korumaktadır. Bu doğrultuda onun, İslâm dini ekseninde, Yahudiliği reforme etmek istediği şeklinde güçlü bir izlenim vardır.

Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Goldziher ve Hadis – Hüseyin Akgün e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T20:16:39+00:00 Ocak 12th, 2018|İnanç Kitapları Mitolojiler|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment