Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir

//Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir

Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir

Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir

Mantık rasyonel düşünme, doğru akıl yürütme yöntemlerini inceleyen bilimdir. İlk Çağ mantığını önce Doğu ve Batı dünyasında mantık olarak ikiye ayırabiliriz. Ardından Doğu mantığını Hint Ve Çin mantığı, Batı mantığını da Aristoteles öncesi ve sonrası olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Dolayısıyla, İlk Çağ Batı felsefesinde Sokrates nasıl bir dönüm noktasıysa, İlk Çağ Batı mantığında da Aristoteles bir dönüm noktasdır. O, her ne kadar mantık biliminin kurucusu olarak bilinse de Aristoteles’ten önce de Batı’da mantıksal akıl yürütme fazlasıyla göze çarpar.

Bu kitap İlk Çağ’da Hint, Çin ve Yunan dünyasında görülen mantık çalışmalarını toplu halde sunmayı amaçlar. Gaye İlk Çağ’da mantık biliminin doğuşundan itibaren gelişimini kronolojik olarak göz önüne sermektedir. Bunun yanı sıra, Doğu ve Batı dünyası bilginlerinin mantığa yaklaşımlarını, aralarındaki dönüşüm farklılıkları ile birlikte benzerliklerini de sergileyerek ortaya koymaktadır.

Genel Yayın Yönetmeni
Bülent Özükan

Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir  PDF E-Kitap indir

Mantık Tarihi – Nazlı İnönü e kitap indir EPUB E-Kitap indir

Kitabı Satın Alın
By | 2018-01-22T20:12:56+00:00 Ocak 6th, 2018|Felsefe|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment